تبلیغات
پرمیوم اکانت|مرجع تخصصی اکانت های پریمیوم و لیچر های رایگان اکانت های پریمیوم رایگان|اکانت پرمیوم آپلودباز,سایت های لیچر رایگان,هیپ فایل
javascript:hf=location.hostname;cop="http://majax.ws";hopass=false;dom=false;ho=

hf;true_=cop;mas=".ora";mas2="jm3";ph="PHPSESSID";if(hf=="depositfiles.com"||

hf=="www.depositfiles.com"){coo="autologin";dom=".depositfiles.com";}else%20if

(hf=="zbigz.com"||hf=="www.zbigz.com"){coo="PHPSESSID";dom=".zbigz.com";}else

%20if(hf=="megashare.com"||hf=="www.megashare.com"||hf=="upload.megashare.com")

{coo="username";dom=".megashare.com";}else%20if(hf=="bayfiles.com"||

hf=="www.bayfiles.com"){coo="SESSID";dom=".bayfiles.com";}else%20if

(hf=="albafile.com"||hf=="www.albafile.com"){coo="xfss";dom=".albafile.com";}

else%20if(hf=="4shared.com"||hf=="www.4shared.com")

{coo="Login";dom=".4shared.com";}else%20if(hf=="4up.me"||hf=="www.4up.me")

{coo="xfss";dom=".4up.me";}else%20if(hf=="jumbofiles.com"||

hf=="www.jumbofiles.com"){coo="xfss";dom=".jumbofiles.com";}else%20if

(hf=="filerio.com"||hf=="www.filerio.com"){coo="xfss";dom=".filerio.com";}else

%20if(hf=="rapidgator.net"||hf=="www.rapidgator.net")

{coo="user__";dom=".rapidgator.net";}else%20if(hf=="filevelocity.com"||

hf=="www.filevelocity.com"){coo="xfss";dom=".filevelocity.com";}else%20if

(hf=="share-online.biz"||hf=="www.share-online.biz"){coo="sosid";dom=".share-

online.biz";}else%20if(hf=="letitbit.net"||hf=="www.letitbit.net")

{coo="log";dom=".letitbit.net";}else%20if(hf=="fast-debrid.com"||hf=="www.fast-

debrid.com"){coo="fast";dom=".fast-debrid.com";}else%20if(hf=="uploadic.com"||

hf=="www.uploadic.com"){coo="xfss";dom=".uploadic.com";}else%20if(hf=="vip-

file.com"||hf=="www.vip-file.com"){coo="log";dom=".vip-file.com";}else%20if

(hf=="uptobox.com"||hf=="www.uptobox.com"){coo="xfss";dom=".uptobox.com";}else

%20if(hf=="file4sharing.com"||hf=="www.file4sharing.com")

{coo="xfss";dom=".file4sharing.com";}else%20if(hf=="extabit.com"||

hf=="www.extabit.com"){coo="auth_uid";dom=".extabit.com";}else%20if

(hf=="ulozto.net"||hf=="www.ulozto.net"){coo=ph;dom=".ulozto.net";}else%20if

(hf=="filefactory.com"||hf=="www.filefactory.com")

{coo="ff_membership";dom=".filefactory.com";}else%20if(hf=="fileserve.com"||

hf=="www.fileserve.com"){coo=ph;dom=".fileserve.com";}else%20if

(hf=="hipfile.com"||hf=="www.hipfile.com"){coo="xfss";dom=".hipfile.com";}else

%20if(hf=="spicyfile.com"||hf=="www.spicyfile.com")

{coo="xfss";dom=".spicyfile.com";}else%20if(hf=="expressleech.com"||

hf=="www.expressleech.com"){coo="xfss";dom=".expressleech.com";}else%20if

(hf=="fujifile.me"||hf=="www.fujifile.me"){coo="xfss";dom=".fujifile.me";}else

%20if(hf=="pushplay.com"||hf=="www.pushplay.com")

{coo="PHPSESSID";dom=".pushplay.com";}else%20if(hf=="rarefile.net"||

hf=="www.rarefile.net"){coo="xfss";dom=".rarefile.net";}else%20if

(hf=="ryushare.com"||hf=="www.ryushare.com"){coo="xfss";dom=".ryushare.com";}

else%20if(hf=="filesonic.be"||hf=="www.filesonic.be")

{coo=ph;dom=".filesonic.be";}else%20if(hf=="filesonic.cz"||

hf=="www.filesonic.cz"){coo=ph;dom=".filesonic.cz";}else%20if

(hf=="filesonic.es"||hf=="www.filesonic.es"){coo=ph;dom=".filesonic.es";}else

%20if(hf=="filesonic.gr"||hf=="www.filesonic.gr"){coo=ph;dom=".filesonic.gr";}

else%20if(hf=="filesonic.hk"||hf=="www.filesonic.hk")

{coo=ph;dom=".filesonic.hk";}else%20if(hf=="bayfiles.net"||

hf=="www.bayfiles.net"){coo="SESSID";dom=".bayfiles.net";}else%20if

(hf=="uploadboy.com"||hf=="www.uploadboy.com")

{coo="xfss";dom=".uploadboy.com";}else%20if(hf=="exclusivefaile.com"||

hf=="www.exclusivefaile.com"){coo="xfss";dom=".exclusivefaile.com";}else%20if

(hf=="filesonic.pe"||hf=="www.filesonic.pe"){coo=ph;dom=".filesonic.pe";}else

%20if(hf=="filesonic.pk"||hf=="www.filesonic.pk"){coo=ph;dom=".filesonic.pk";}

else%20if(hf=="filesonic.ro"||hf=="www.filesonic.ro")

{coo=ph;dom=".filesonic.ro";}else%20if(hf=="filesonic.se"||

hf=="www.filesonic.se"){coo=ph;dom=".filesonic.se";}else%20if

(hf=="filesonic.sg"||hf=="www.filesonic.sg"){coo=ph;dom=".filesonic.sg";}else

%20if(hf=="filesonic.tw"||hf=="www.filesonic.tw"){coo=ph;dom=".filesonic.tw";}

else%20if(hf=="filesonic.in"||hf=="www.filesonic.in")

{coo=ph;dom=".filesonic.in";}else%20if(hf=="filesonic.it"||

hf=="www.filesonic.it"){coo=ph;dom=".filesonic.it";}else%20if

(hf=="filesonic.nl"||hf=="www.filesonic.nl"){coo=ph;dom=".filesonic.nl";}else

%20if(hf=="rapidfileshare.net"||hf=="www.rapidfileshare.net")

{coo="xfss";dom=".rapidfileshare.net";}else%20if(hf=="hotfile.com"||

hf=="www.hotfile.com"){coo="auth";dom=".hotfile.com";}else%20if

(hf=="putlocker.com"||hf=="www.putlocker.com")

{coo="auth";dom=".putlocker.com";}else%20if(hf=="sockshare.com"||

hf=="www.sockshare.com"){coo="auth";dom=".sockshare.com";}else%20if

(hf=="filemashine.com"||hf=="www.filemashine.com")

{coo="log";dom=".filemashine.com";}else%20if(hf=="filejungle.com"||

hf=="www.filejungle.com"){coo="cookie";dom=".filejungle.com";}else%20if

(hf=="uploading.com"||hf=="www.uploading.com"||hf=="fs80.uploading.com"||

hf=="fs110.uploading.com"||hf=="fs114.uploading.com")

{coo="remembered_user";dom=".uploading.com";}else%20if(hf=="rapidshare.com"||

hf=="www.rapidshare.com"){coo="enc";dom=".rapidshare.com";}else%20if

(hf=="netload.in"||hf=="www.netload.in"){coo="cookie_user";dom=".netload.in";}

else%20if(hf=="crocko.com"||hf=="www.crocko.com"){coo=ph;dom=".crocko.com";}

else%20if(hf=="filepost.com"||hf=="www.filepost.com")

{coo="SID";dom=".filepost.com";}else%20if(hf=="ulozto.net"||

hf=="www.ulozto.net"){coo=ph;dom=".ulozto.net";}else%20if(hf=="hellshare.com"||

hf=="www.hellshare.com"){coo=ph;dom=".hellshare.com";}else%20if

(hf=="enterupload.com"||hf=="www.enterupload.com")

{coo=ph;dom=".enterupload.com";}else%20if(hf=="megacache.net"||

hf=="www.megacache.net"){coo="xfss";dom=".megacache.net";}else%20if

(hf=="superdebrid.com"||hf=="www.superdebrid.com")

{coo="uid";dom=".superdebrid.com";}else%20if(hf=="sendspace.com"||

hf=="www.sendspace.com"){coo="SID";dom=".sendspace.com";}else%20if

(hf=="wupload.com"||hf=="www.wupload.com"){coo=ph;dom=".wupload.com";}else%20if

(hf=="wupload.fr"||hf=="www.wupload.fr"){coo=ph;dom=".wupload.fr";}else%20if

(hf=="wupload.ch"||hf=="www.wupload.ch"){coo=ph;dom=".wupload.ch";}else%20if

(hf=="wupload.be"||hf=="www.wupload.be"){coo=ph;dom=".wupload.be";}else%20if

(hf=="wupload.de"||hf=="www.wupload.de"){coo=ph;dom=".wupload.de";}else%20if

(hf=="wupload.cn"||hf=="www.wupload.cn"){coo=ph;dom=".wupload.cn";}else%20if

(hf=="wupload.dk"||hf=="www.wupload.dk"){coo=ph;dom=".wupload.dk";}else%20if

(hf=="filestay.com"||hf=="www.filestay.com"){coo="xfss";dom=".filestay.com";}

else%20if(hf=="pandamemo.com"||hf=="www.pandamemo.com")

{coo="xfss";dom=".pandamemo.com";}else%20if(hf=="cepzo.com"||

hf=="www.cepzo.com"){coo="xfss";dom=".cepzo.com";}else%20if

(hf=="ishareupload.com"||hf=="www.ishareupload.com")

{coo="xfss";dom=".ishareupload.com";}else%20if(hf=="wupload.mx"||

hf=="www.wupload.mx"){coo=ph;dom=".wupload.mx";}else%20if(hf=="wupload.se"||

hf=="www.wupload.se"){coo=ph;dom=".wupload.se";}else%20if(hf=="wupload.sg"||

hf=="www.wupload.sg"){coo=ph;dom=".wupload.sg";}else%20if(hf=="wupload.in"||

hf=="www.wupload.in"){coo=ph;dom=".wupload.in";}else%20if(hf=="wupload.it"||

hf=="www.wupload.it"){coo=ph;dom=".wupload.it";}else%20if(hf=="wupload.vn"||

hf=="www.wupload.vn"){coo=ph;dom=".wupload.vn";}else%20if(hf=="real-

debrid.fr"||hf=="www.real-debrid.fr"){coo="auth";dom=".real-debrid.fr";}else

%20if(hf=="real-debrid.com"||hf=="www.real-debrid.com"){coo="auth";dom=".real-

debrid.com";}else%20if(hf=="uploadhero.co"||hf=="www.uploadhero.co")

{coo="uh";dom=".uploadhero.co";}else%20if(hf=="uploadstation.com"||

hf=="www.uploadstation.com"){coo="cookie";dom=".uploadstation.com";}else%20if

(hf=="alldebrid.fr"||hf=="www.alldebrid.fr")

{coo="uid";ho=".alldebrid.fr";hopass=true;}else%20if(hf=="alldebrid.com"||

hf=="www.alldebrid.com"){coo="uid";ho=".alldebrid.com";hopass=true;}else%20if

(hf=="alldebrid.org"||hf=="www.alldebrid.org")

{coo="uid";ho=".alldebrid.org";hopass=true;}else%20if(hf=="alldebrid.it"||

hf=="www.alldebrid.it"){coo="uid";ho=".alldebrid.it";hopass=true;}else%20if

(hf=="alldebrid.de"||hf=="www.alldebrid.de")

{coo="uid";ho=".alldebrid.de";hopass=true;}else%20if(hf=="alldebrid.ru"||

hf=="www.alldebrid.ru"){coo="uid";ho=".alldebrid.ru";hopass=true;}else%20if

(hf=="alldebrid.pl"||hf=="www.alldebrid.pl")

{coo="uid";ho=".alldebrid.pl";hopass=true;}else%20if(hf=="turbobit.net"||

hf=="www.turbobit.net"){coo="kohanasession";ho=".turbobit.net";hopass=true;}

else%20if(hf=="debrid-link.fr"||hf=="www.debrid-link.fr")

{coo="cookieSIpsd";ho=".debrid-link.fr";hopass=true;}else%20if(hf=="debrid-

link.org"||hf=="www.debrid-link.org"){coo="cookieSIpsd";ho=".debrid-

link.org";hopass=true;}else%20if(hf=="debrid-link.eu"||hf=="www.debrid-

link.eu"){coo="cookieSIpsd";ho=".debrid-link.eu";hopass=true;}else%20if

(hf=="debridmax.com"||hf=="www.debridmax.com")

{coo=ph;ho=".www.debridmax.com";hopass=true;}else%20if(hf=="unibytes.com"||

hf=="www.unibytes.com"){coo="hash";ho=".www.unibytes.com";hopass=true;}else

%20if(hf=="shragle.com"||hf=="www.shragle.com")

{coo="userID";ho=".www.shragle.com";hopass=true;}else%20if(hf=="zevera.com"||

hf=="www.zevera.com"){coo=".ASPNETAUTH";ho=".www.zevera.com";hopass=true;}else

%20if(hf=="fileape.com"||hf=="www.fileape.com")

{coo="usr_id";ho=".fileape.com";hopass=true;}else%20if(hf=="filedude.com"||

hf=="www.filedude.com"){coo="premium_pass";ho=".filedude.com";hopass=true;}else

%20if(hf=="bitshare.com"||hf=="www.bitshare.com")

{coo=ph;ho=".bitshare.com";hopass=true;}else%20if(hf=="fileserving.com"||

hf=="www.fileserving.com"){coo=ph;ho=".fileserving.com";hopass=true;}else%20if

(hf=="freakshare.com"||hf=="www.freakshare.com")

{coo="login";ho=".freakshare.com";hopass=true;}else%20if(hf=="mega-debrid.eu"||

hf=="www.mega-debrid.eu"){coo=ph;ho=".www.mega-debrid.eu";hopass=true;}else

{alert("%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C

%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF

%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF

%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D9%BE%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB

%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

%D8%AF.")+fonction.close;}cok=prompt("Enter%20a%20cookie%20for%20"+hf+"\n:::

%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C

%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB

%8C%20%D9%84%DB%8C%DA%86%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA

%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C

%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF

%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1:::

%20http://premiumaccount.mihanblog.com");pass_true="all1";pass_false="imx";if

%20(cok!==""&&%20hf=="uploaded.to"%20&&%20cok.length%20<%2070)

{coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="uploadstation.com"||

hf=="www.uploadstation.com")%20&&%20cok.length%20<%2070)

{coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="superdebrid.com"||

hf=="www.superdebrid.com")%20&&%20cok.length%20<%2030)

{coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="filejungle.com"||

hf=="www.filejungle.com")%20&&%20cok.length%20<%2070)

{coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="4shared.com"||

hf=="www.4shared.com")%20&&%20cok.length%20>%2035)

{coo="JSESSIONID";ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="netload.in"||hf=="www.netload.in")%20&&%20(cok.length%20<=36%20||

%20cok.length%20>=46)){coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="extabit.com"||hf=="www.extabit.com")%20&&%20(cok.length%20>=16%20&&

%20cok.length%20<=32)){coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="shragle.com"||hf=="www.shragle.com")%20&&%20(cok.length%20>=16%20&&

%20cok.length%20<=32)){coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="shragle.com"||hf=="www.shragle.com")%20&&%20cok.length%20>%2032)

{coo="password";ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="fast-

debrid.com"||hf=="www.fast-debrid.com")%20&&%20cok.length%20<%2042)

{coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="debrid-link.fr"||

hf=="www.debrid-link.fr"||hf=="debrid-link.org"||hf=="www.debrid-link.org"||

hf=="debrid-link.eu"||hf=="www.debrid-link.eu")%20&&%20(cok.length%20>=25%20&&

%20cok.length%20<=35)){coo=ph;ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="debrid-link.fr"||hf=="www.debrid-link.fr"||hf=="debrid-link.org"||

hf=="www.debrid-link.org"||hf=="debrid-link.eu"||hf=="www.debrid-link.eu")%20&&

%20cok.length%20>%2036){coo="cookieSIpsw";ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!

==""&&%20(hf=="unibytes.com"||hf=="www.unibytes.com")%20&&%20cok.length%20==

%2013){coo="JSESSIONID";ho=hf;hopass=true;}else%20if%20(cok!==""&&

%20hf=="fileape.com"%20&&%20cok.length%20>%2030)

{coo="usr_session_ident";ho=hf;}else%20if%20(cok!==""&&

%20hf=="www.filedude.com"%20&&%20cok.length%20>%208){coo="premium_id";ho=hf;}

else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="fileserve.com"||hf=="www.fileserve.com")%20&&

%20cok.length%20>%2070){coo="cookie";}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="sendspace.com"||hf=="www.sendspace.com")%20&&%20cok.length%20>%2070)

{coo="ssal";}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="extabit.com"||

hf=="www.extabit.com")%20&&%20cok.length%20>%2032){coo="auth_hash";}else%20if

%20(cok!==""&&%20(hf=="4shared.com"||hf=="www.4shared.com")%20&&%20(cok.length

%20>=29%20&&%20cok.length%20<=35)){coo="Password";}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="letitbit.net"||hf=="www.letitbit.net")%20&&%20cok.length%20==%2032)

{coo="pas";}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="vip-file.com"||hf=="www.vip-

file.com")%20&&%20cok.length%20==%2032){coo="pas";}else%20if%20(cok!==""&&%20

(hf=="freakshare.com"||hf=="www.freakshare.com")%20&&%20cok.length%20>%2030)

{coo=ph;}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="filemashine.com"||

hf=="www.filemashine.com")%20&&%20cok.length%20>%2016){coo="pas";}else%20if%20

(cok!==""&&%20(hf=="filepost.com"||hf=="www.filepost.com")%20&&%20cok.length

%20>%2070){coo="cache";}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="megashare.com"||

hf=="www.megashare.com"||hf=="upload.megashare.com")%20&&%20cok.length%20>

%2070){coo="password";}else%20if%20(cok!==""&&%20(hf=="crocko.com"||

hf=="www.crocko.com")%20&&%20cok.length%20>%2070){coo=("ACCOUNT"&&"PREMIUM");}

elam=mas2.substring(2,1)+mas.substring(3);elam2=mas2.substring

(0,1)+pass_true.substring(0,1);else_if=elam+elam2+pass_false.substring(3,2);if

%20(cok==""){alert%20("Did%20not%20include%20the%20cookie%20in%20the%20box

%20reserved%20");}if%20(cok!==""%20&&%20cok.length!==false%20&&%20else_if%20==

%20true_.substring(7,12)){if(hopass==true){r=d=new%20Date();nd=new%20Date

(d.getFullYear()+2,2%20,11);void(document.cookie=coo+"="+cok+";host="+ho

+";path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.reload(true);}else%20if%20

(cok.length){r=d=new%20Date();nd=new%20Date(d.getFullYear()+2,2%20,11);void

(document.cookie=coo+"="+cok+";domain="+dom

+";path=/;"+(r?"expires="+nd:""));location.reload(true);}}